Afbraakwoningen Eenhoorn Kay Sleking Vlinder

Verborgen schoonheid

De huizen langs de Nobelweg worden gesloopt. De huizen, ontdaan van alle comfort ademen de geschiedenis van de vele levens die zich tussen de muren hebben ontplooid. De overgang van oud naar nieuw is een onontkoombaar proces dat zowel het verdriet van loslaten, als de schoonheid van de vergankelijkheid in zich draagt. Langslopend zie je…